Rekisteriseloste

Laatimispäivä

20.03.2018

 

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 

 

1a

Rekisterinpitäjä

 

 

Nimi

DOMO Isännöintipalvelu Ky

Osoite

Piiparinaho 18 B, 91900 LIMINKA

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

toimisto@domoisannointipalvelu.com, 045-278 6465

2

Yhteyshenkilö

rekisteriä

koskevissa

asioissa

Nimi

Aune Väinämö

Osoite

toimisto@domoisannointipalvelu.com

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

toimisto@domoisannointipalvelu.com, 045-278 6465

3

Rekisterin

nimi

DOMO Isännöintipalvelu Ky:n asiakasrekisteri

 

4

Henkilötietojen

käsittelyn

tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, kehittäminen sekä asiakasviestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Tämän lisäksi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan ja Domo Isännöintipalvelu Ky:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti

5

Rekisterin

tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä esim. seuraavia tietoja

• Perustiedot, kuten etu- ja sukunimet, yhteystiedot (postiosoitteet, puh.numerot, sähköpostiosoitteet)

• Henkilötunnus, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai

rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi

• Kansalaisuus ja kieli

• Yhteisöä edustettaessa rekisteröidyn asemaa tai tehtävää yhteisössä koskevat tiedot

• Välitettävää kohdetta koskevat tiedot, kuten omistusta ja saantoa (esim. perintö) sekä mahdollista vuokralaista ja vuokrasuhdetta koskevat tiedot

• Toimeksiannon antamisen yhteydessä annettavat muut tiedot, jotka ovat tarpeen toimeksiannon täyttämiseksi, kuten tieto siitä, kuinka kauan kohdetta on käytetty vakituisena asuntona ja onko kohdetta käytetty yhteisenä kotina

• Toimeksiannon hoitamista koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen toimeksiannon täyttämistä varten

• Toimeksiannon mukaista kauppaa tai muuta sopimusta koskevat tiedot, kuten sopijapuolten nimet, sopimuksen kohde, kauppahinta tai vuokran määrä, välityspalkkio ja muut sopimuksen ehdot

• Muut asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymistiedot

• Reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet

• Rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot

• Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6

Säännönmukaiset

tietolähteet

Asiakkaan omasta ilmoituksesta, asiointitiedoista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan taloudelliseen yhteyteen kuuluvien yhtiöiden muista rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten Väestö-rekisterikeskuksen palveluista sekä luottotietorekisteristä.

7

Tietojen

säännönmukaiset

luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa tai rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan taloudelliseen yhteyteen kuuluvien yhtiöiden palvelun näin vaatiessa sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kanssa tai perintään liittyvissä asioissa.. Tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen tutkintaan saattamista varten, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu.

DOMO Isännöintipalvelu Ky ei siirrä rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointi-rekistereihinsä asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

8

Tietojen

siirto

EU:n tai

ETA:n

ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

 

9

Rekisterin

suojauksen

periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja lukituissa tiloissa. Tuhottavat aineistot tuhotaan asianmukaisesti.

 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisterit sijaitsee, on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

10

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

 

Tietojen poistaminen:

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

11

Oikeus vaatia

tiedon

korjaamista

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

12

Muut henkilötietojen

käsittelyyn

liittyvät

oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

 

 

PALVELUMME

Tutustu palvelukuvauksiimme tarkemmin

KYSY TARJOUSTA

Tee tarjouspyyntö kiinteistösi isännöinnistä

OTA YHTEYTTÄ

Kaipaatko lisätietoja? Ota yhteyttä