Autopaikoista

Yleiset autopaikkasäännöt:

1. Autopaikkoja vuokrataan talossa asuville osakkeenomistajille ja sijoittajaosakkaiden vuokralaisille yksi autopaikka  huoneistoa kohden..

2. Jos paikkoja on vuokraamatta, voi huoneistoa kohden vuokrata lisäpaikkoja.

3. Lisäpaikasta joutuu luopumaan kahden (2) kuukauden kuluessa isännöitsijän ilmoituksesta, jos autopaikkaa haluaa talon asukas, jonka huoneistoa kohden ei vielä ole vuokralla yhtään autopaikkaa.

4. Isännöitsijä ylläpitää autopaikkojen jonotuslistaa. Autopaikat vuokrataan jonotusjärjestyksessä. Autopaikan hakijalla on oikeus saada tietoonsa edellään olevien hakijoiden nimet.

5. Autopaikka ei siirry huoneiston mukana toiselle asukkaalle.

6. Autopaikan haltija ei saa siirtää autopaikan vuokra- tai hallintaoikeutta edelleen.

7. Autopaikkaa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin omassa vakituisessa käytössä olevan auton paikoitukseen.

8. Muualle kuin asemakaavan mukaiselle paikalle on auton pysäköinti kielletty taloyhtiön tontilla.

9. Näiden sääntöjen rikkominen johtaa autopaikan vuokraoikeuden menettämiseen. Tarvittaessa yhtiön hallitus tulkitsee sääntöjen soveltamista tapauskohtaisesti. Autopaikkojen vuokraamisessa noudatetaan näitä ohjeita ja muulta lainsäädännöstä tulevia määräyksiä ilman että vuokraamisesta tehdään kirjallista vuokrasopimusta. Autotallipaikka rinnastetaan soveltuvin osin näissä säännöissä autopaikkaan.

Autopaikkojen jakoperusteet:

Autopaikkojen jakoperusteista saattaa syntyä kysymyksiä taloyhtiöissä. Seuraavassa selvennetään yleisimpiä pelisääntöjä autopaikkojen jaossa.

Yleisin ongelma autopaikkojen suhteen on, että paikkoja ei taloyhtiöissä ole riittävästi autopaikkojen tarvitsijoihin nähden. Pääperiaate on se, että vuokraajina ensisijassa ovat talossa asuvat osakkeenomistajat tai heidän talouteensa kuuluvat perheenjäsenet. Tämän jälkeen tulevat talossa asuvat osakkeenomistajien vuokralaiset tai heidän taloudessaan asuvat henkilöt.

Osakkeiden yhdenvertaisuus edellyttää, että jokaiselle auton omistavalle on turvattava yksi autopaikka, ennen kuin voidaan jollekin antaa kaksi autopaikkaa. Asunto-osakeyhtiölaissa todetun yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan ei toisia osakkaita saa suosia muiden kustannuksella.

Uudessa talossa autopaikat tulisi jakaa aluksi arpomalla. Tämän jälkeen on normaali menettely, että muodostetaan jonotuslista. Vapautuville paikoille valitaan jonosta aina uusi vuokralainen. Autopaikka on vapautettava seuraavalle vuokralaiselle, jos taloudessa ei ole yhtään autoa tai osakkeenomistaja muuttaa talosta pois.

Mikäli yhtiöjärjestyksen mukaan autopaikka tai autotalli ei kuulu myytävään huoneistoon, ei sitä myöskään voida edelleen myydä. Autopaikka tai autotalli on yhtiön omaisuutta ja se jää yhtiön käytettäväksi omien pelisääntöjensä mukaan edelleen osakkaille jaettavaksi.

Tarkoituksena on, että autopaikoilla pidetään käytössä olevia autoja. Ilman yhtiön lupaa ei autopaikalla saa säilyttää esim. asuntovaunua, moottoripyörää, käytöstä poistettua autoa tms. Yhtiöllä on mahdollisuus purkaa sopimus, mikäli näitä periaatteita ei noudateta.

Autopaikkojen ja autotallien jaosta kannattaa yhtiössä selvyyden vuoksi laatia selkeät pelisäännöt ja vahvistaa ne yhtiökokouksessa sekä tiedottaa niistä osakkaille.

PALVELUMME

Tutustu palvelukuvauksiimme tarkemmin

KYSY TARJOUSTA

Tee tarjouspyyntö kiinteistösi isännöinnistä

OTA YHTEYTTÄ

Kaipaatko lisätietoja? Ota yhteyttä