Ajankohtaista

 

Osakehuoneistojen tiedot uuteen rekisteriin vuodesta 2019 alkaen

Ensi vuonna Suomessa otetaan käyttöön sähköinen osakehuoneistorekisteri (ASREK), jonne kerätään vähitellen kattavat tiedot asunto-osakkeiden omistuksista ja panttauksista.

Vuoden 2019 alusta asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt voivat siirtää osakeluettelonsa osakehuoneistorekisteriin ja samalla luopua velvoitteesta osakeluettelon ylläpitoon. Siirron edellytyksenä on, että yhtiön edustajatiedot ovat kaupparekisterissä ajan tasalla.

Vanhojen asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden omistajamerkinnät muuttuvat sähköisiksi vaiheittain. Uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan sähköisinä vuodesta 2019 alkaen. Paperisia osakekirjoja ei tämän jälkeen enää paineta, sillä tiedot löytyvät sähköisestä osakehuoneistorekisteristä.

 

Ajantasainen rekisteri lisää luotettavuutta

Uusi osakehuoneistorekisteri parantaa asuinhuoneistoja koskevien tietojen sekä niiden omistaja- ja panttaustietojen saatavuutta ja luotettavuutta.

 

Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa aikatauluista ja käytännön toimista asunto-osakeyhtiöille ja isännöitsijöille lähempänä siirtoajankohtaa.

 

Tiedote osakehuoneistorekisteristä.

 

https://osakehuoneistorekisteri.fi/etusivu

 

EU:n uusi tietosuoja-asetus eli GDPR koskee myös taloyhtiöitä. Tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 25.5.2018.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on tarkentaa ja yhtenäistää käytäntöjä henkilötietojen käsittelyssä. Asetuksen asettamat velvoitteet koskevat myös taloyhtiöitä.

 

Taloyhtiöissä – käytännössä isännöinnissä – pidetään yllä osakeluetteloa sekä mahdollisesti myös asukasluetteloa. Nämä kaikki rekisterit sisältävät henkilötietoja. Lisäksi taloyhtiöissä voi olla esimerkiksi valvontakameroita, joihin liittyy rekisteriseloste. Uudet säännökset tuovat vähintäänkin päivityksiä näiden tietojen käsittelyohjeisiin.

 

 

Taloyhtiön on jatkossa voitava osoittaa, että se toimii asetuksen mukaisesti. Rekistereistä laaditaan rekisteriseloste, jossa kerrotaan, miten henkilötietoja yhtiössä käsitellään:

  • Miksi tietoja kerätään?
  • Mitä tietoja kerätään?
  • Mihin tietoja saa käyttää?
  • Miten tietoturvasta on huolehdittu?

 

Hallituksen vastuulla on huolehtia asiasta, ja käytännön työn voi tehdä isännöinti. Käytännössä pitää tarkistaa, että tietosuoja-asia on kunnossa alihankkijoiden, kuten huoltoyhtiön, kanssa. Lisäksi pitää varmistaa, että rekisteröity saa pyydettäessä tietää, mitä tietoja hänestä on kerätty.

 

Huolehtimiseen kuuluu myös muun muassa varmistaa, että vanhentuneet tiedot hävitetään asianmukaisesti ja että henkilötiedot eivät joudu vääriin käsiin. Esimerkiksi jos taloyhtiön rekistereissä olevia henkilötietoja varastetaan, asiasta pitää ilmoittaa viranomaisille – uuden asetuksen edellyttämällä tavalla.

 

 

PALVELUMME

Tutustu palvelukuvauksiimme tarkemmin

KYSY TARJOUSTA

Tee tarjouspyyntö kiinteistösi isännöinnistä

OTA YHTEYTTÄ

Kaipaatko lisätietoja? Ota yhteyttä