Ohjeita asumiseen

VIIHTYISÄÄ ASUMISTA
Taloyhtiössä asuminen on erityinen taiteen laji, jossa olennaista on pyrkiä kaikkien asukkaiden viihtymiseen. Asuessa ja eläessä tulee huomioida myös talon muut asukkaat.

Hyvä asumistapa, järjestyssääntöjen noudattaminen, yleisen siisteyden ylläpitäminen vaikuttaa kaikkien asumisviihtyvyyteen.
Kun järjestät juhlia kotona, on fiksua ilmoittaa niistä naapureille esim. rappukäytävään laitetulla ilmoitukselle. Muista kuitenkin, että jokaisessa talossa on järjestyssäännöt ja yörauhan aika.

Tänä päivinä murrot ja ilkivallat ovat jatkuvasti kasvussa. Tämän vuoksi asukkaiden on tärkeää seurata mitä yhtiössä tapahtuu. Mikäli havaitsette normaalista poikkeavaa toimintaa yhtiössä – mikäli mahdollista – selvittäkää häiriön aiheuttaja, omaa turvallisuuttanne vaarantamatta.

Murtomiehiä ym. häiriön aiheuttajia ei kannata itse ryhtyä pidättämään, vaan paikalle on syytä kutsua poliisi. Porraskäytäviin tai muihin tiloihin ei saa laskea tuntemattomia henkilöitä. On tärkeää muistaa, että yhteinen asuminen on erilaista kuin omakotitaloasuminen. Asumisesta aiheutuu aina ääntä ja liikehdintää, mutta useimmiten naapureista kuuluva ääni on kuitenkin tahattomasti aiheutettua.

ASUNNON KÄYTTÖ JA HOITO
Jokaisen asukkaan on hoidettava asuntoa huolellisesti.

Osakkeenomistajan on asunto-osakeyhtiölain mukaan pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisäosat. Yhtiö on velvollinen korjaamaan rakenteista johtuvat sisäpuoliset viat sekä pitämään kunnossa huoneistoon asennetut sellaiset lämpö-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto tms. johdot ja kanavat sekä vesihanat, jotka on asennettu samantasoisina rakennuksen huoneistoihin.

Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle viivytyksettä sellaisesta huoneiston viasta tai puutteesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle.
Jos osakas laiminlyö ilmoittaa yhtiölle sen korjattavaksi kuuluvasta viasta tai vahingosta, saattaa hän joutua korvaamaan laiminlyönnistä johtuneen lisävahingon. Samoin on asian laita, jos osakas ei näissä tilanteissa ryhdy toimiin vahingon estämiseksi.
 
Asukas on velvollinen korvaamaan taloyhtiölle/vuokranantajalle vahingon, jonka hän tahallisesti tai laiminlyönnillään tai muulla tavoin huolimattomuuttaan aiheuttaa asunnolle. Asukas on vastuussa myös vieraittensa aiheuttamista häiriöistä ja vahingoista.

TULO- JA LÄHTÖILMOITUS
Huoneistoon muutosta ja poismuutosta osakas/vuokralaisen on aina ilmoitettava isännöitsijälle. Muistathan myös ilmoittaa kirjallisesti, jos asuntosi asukasluku muuttuu, jotta vesilaskut voidaan periä oikean suuruisina.

KOTIVAKUUTUS
Muista hankkia kotivakuutus! Taloyhtiön vakuutus korvaa vain rakenteille yms. aiheutuneet vahingot. Asuntojen irtain omaisuus on asunnon haltijan itse vakuutettava ja asukkaan aiheuttamat vahingot muille huoneistoille kuuluvat asukkaan oman vastuuvakuutuksen piiriin.

Osakkaan kunnossapitovastuulle kuuluvat esimerkiksi huoneistoon asennetut pinnoitteet, kuten tapetit, parketit ja kaakelit sekä asuntoon asennetut kaapistot, liesi ja muut vastaavat kiinteät sisusteet.

Kun kiinteistössä sattuu suurempi vahinko, esimerkiksi putkivuoto tai tulipalo, korvaa taloyhtiön ottama kiinteistövakuutus taloyhtiön vastuulla olevien rakenteiden vahingot. Rakennukselle otettu kiinteistövakuutus ei sen sijaan korvaa osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevalle omaisuudelle sattuneita vahinkoja, vaan osakkaan on itse huolehdittava vakuuttamisesta.

Kotivakuutuksessa tulisi huomioida mm. oma koti-irtaimisto ja kiinteät sisustukset, kuten parketin ja tapetit, tilapäisasumisen (myös muuttokustannukset) aiheuttamat kustannukset, vahingon takia aiheutuneet taloudelliset menetykset (osakkeenomistajan vuokratulomenetykset), jos vuokralainen joutuu esim. vesivahingon tai korjaustöiden takia muuttamaan pois asunnosta. Lukkojen sarjoituskustannukset kun avaimet on anastettu rikoksella (vakuutus korvaa yleensä kiinteistön ulko-ovien sarjoituskustannukset). Jos olet tehnyt suuria asunnon sisustus- ja parannustöitä, muista vakuuttaa ne myös erikseen.

AUTOPAIKKA
Autopaikoista lisää omalla sivulla: Yleistä autopaikoista

JÄTEHUOLTO
Kuinka voit omalta osaltasi huolehtia taloyhtiösi jätehuoltoasioista ja samalla säästää luontoa?
• Vältä turhaa jätettä.
• Käyttökelpoiset tavarat tulee kierrättää, lajitella ja toimittaa hyötykäyttöön, kuten paperi, pahvi, nestepakkaukset, lasi ja metalliromu.
• Eloperäiset jätteet tulee toimittaa biojäteastiaan tai kompostiin, mikäli sellainen on käytettävissä.
• Mikäli asuinalueellasi on järjestetty energiajätteen keräys, muista lajitella poltettavat jätteet saatujen ohjeiden mukaisesti.
• Käyttökelpoiset tavarat, vaatteet ja huonekalut voi toimittaa kierrätyskeskukseen tai kirpputorille. (Useilla on myös noutopalvelu!)
• Kierrätykseen kelpaamattomat tavarat, joita ovat esim. rikkinäiset jääkaapit, televisiot, pakastimet, liedet, polkupyörät, kodinkoneet sekä metalliromu voi toimittaa kunnan järjestämiin keräysautoihin tai jäteasemille.
• Ongelmajätteitä ovat esim. lääkkeet, elohopeaa sisältävät kuumemittarit, loisteputket, romuakut, jäteöljyt, maalit, liimat, lakat, liuottimet, nappiparistot, ladattavat nikkeli- kadmiumparistot, kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet, yms. Näitä ei saa laittaa tavallisen jätteen joukkoon, vaan ne tulee toimittaa ongelmajätteiden keräyspisteisiin.
• Jos tarvitset lisätietoja jätehuoltoasioista voit ottaa yhteyttä kuntasi jäteneuvojiin.
• Muistathan, että mikäli irtojätteitä joudutaan hävittämään huoltoliikkeen toimesta, aiheuttaa se yhtiölle kohtuuttomia kustannuksia. (esim. jäteastian viereen jätetty tuoli, TV, liesi..)

PALVELUMME

Tutustu palvelukuvauksiimme tarkemmin

KYSY TARJOUSTA

Tee tarjouspyyntö kiinteistösi isännöinnistä

OTA YHTEYTTÄ

Kaipaatko lisätietoja? Ota yhteyttä